DEFECTE DE MONTAJ ŞI DE REGLAJ:

  • Jocul supapei reglat incorect:
Cauza: Jocul supapei a fost reglat la o valoare prea mică sau intervalele între lucrările de întreţinere au fost prelungite.
Efect: Supapa nu mai închide corect. Gazele de eşapament care trec pe lângă scaunul supapei încălzesc talerul acesteia. Talerul supapei se supraîncălzeşte şi se arde în zona scaunului.


  • Eroare de montaj la arcul supapei
Cauza: Arcul nu a fost aşezat corect la montaj. Înclinarea are ca rezultat un moment lateral de încovoiere (M) care acţionează asupra tijei supapei.
Efect: Solicitarea alternativă la încovoiere rezultată distruge ghidajul supapei şi conduce în final la ruperea capătului tijei supapei.


  • Eroare de montaj la tachetul hidraulic
Cauza: După montajul tachetului nu a fost respectat timpul de aşteptare prescris până la pornirea motorului (cel puţin 30 de minute). Uleiul excedentar din compartimentul de lucru al tachetului nu a avut suficient timp pentru a se scurge.
Efect: La pornirea prematură a motorului supapele sunt izbite de piston şi se vor îndoi sau rupe.

 

EROARE DE PRELUCRARE

  • Eroare de aliniere la inelul scaunului sau la ghidajul supapei
Cauza: Scaunul supapei, respectiv ghidajul nu a fost centrat în timpul finisării.
Efect: Supapa nu se închide corect, se încălzeşte şi se arde în zona scaunului. Din cauza încărcării unilaterale a talerului supapei pot interveni în plus rupturi permanente în zona racordului concav.

 
  • Joc prea mare al ghidajului supapă
Cauza: Jocul ghidajului este prea mare, deoarece ghidajele supapelor sunt foarte uzate, respectiv cu ocazia reparaţiei au fost alezate la un diametru prea mare.
Efect: În urma acţiunii gazelor fierbinţi pot apare cocsificări în zona tijei/ghidajului. Supapa va funcţiona greoi, nu mai închide, iar suprafaţa scaunului se supraîncălzeşte (arsuri, şanţuri).

 
  • Jocul prea mic al ghidajului supapă
Cauza: La recondiţionarea ghidajelor de supapă diametrul ghidajului a fost dimensionat la o cotă prea mică.
Efect: Ungere insuficientă, funcţionare greoaie şi gripări pe tija supapei în ghidaj.

Ca avarii secundare pot apărea printre altele şi supraîncălziri în zona talerului şi a scaunului.

 
MONTAREA PIESELOR UZATE

  • Utilizarea unor piese conice supapă defecte
Cauza: La înlocuirea ventilelor s-au utilizat piese conice de supapă uzate, defecte.
Efect: În cazul reutilizării pieselor conice uzate, în timpul montării s-ar putea desface fixarea acestora. Din această cauză apare la tijă coroziunea prin frecare şi se ajunge la slăbirea supapei în această zonă. Astfel se pot produce avarii cauzate de vibraţii continue.
 

  • Montajul unei pârghii basculante/culbutor defect
Cauza: Forţa pârghiei basculante se aplică excentric pe suprafaţa capătului tijei de la supapă.
Efect: Uzura unilaterală a tijei, precum şi a capătului tijei. Solicitarea transversală a tijei supapei cauzată de aplicarea excentrică a forţei generează ruperi permanente în zona fixării prin strângere.
 

  • Montarea de supape strâmbe
Cauza: Din cauza strâmbării tijei de supapă scaunul supapei se va sprijini doar pe o parte a inelului scaunului.
Efect: Din cauza încărcării unilaterale se formează solicitări alternative la încovoiere şi implicit rupturi permanente în direcţia razei racordului concav de trecere la tijă.
 


DEFICIENŢE DE COMBUSTIE

  • Suprasolicitarea supapelor din cauza deficienţelor de combustie
Cauza: Din cauza deficienţelor de ardere intervin presiuni foarte înalte şi solicitări termice în camera de com- bustie.
Efect: Talerul supapei nu rezistă la solicitările termice şi mecanice ridicate şi se îndoaie. Apare aşa-numita formă de lalea şi se formează rupturi în zona talerului.