SITUAŢIE:
În numeroase ateliere sau unităţi de reparaţii se practică o pornire defectuoasă a motorului. După montaj, motorul funcţionează la ralanti ore sau chiar zile întregi. În mod greşit se propagă şi ideea că această metodă de pornire este una foarte blândă, deoarece motorul nu este solicitat şi astfel se evită daunele. Însă de fapt se întâmplă tocmai contrariul: Funcţionarea la ralanti timp de mai multe ore este absolut dăunătoare pentru motor! Pornirea motorului la ralanti nu este posibilă. Această metodă poate duce la uzura puternică şi la daune majore.

 PROBLEMELE LA PORNIREA LA RALANTI SUNT

•    Din lipsa turaţiei suficiente, pompa de ulei generează o presiune prea redusă şi nu alimentează punctele de lubrifiere cu suficient ulei.
•    Lagărele cu alunecare nu sunt lubri- fiate şi răcite corect. Impurităţile şi resturile de abraziune de la pornire nu sunt spălate din poziţiile cuzineţilor.
•    Din lagărele cu alunecare iese prea puţin ulei. Astfel, pe peretele cilindrului ajunge prea puţin ulei injectat. Impurităţile şi resturile de abraziune nu sunt spălate şi cauzează o uzură puternică deja din faza de pornire (Fig. 1). 
•    Supapa de presiune (săgeată în Fig. 1) pentru răcirea prin injectare a pistonu- lui nu se deschide la ralanti. Pistonul nu este răcit şi prea puţin ulei picurat duce la ungerea insuficientă la bolţul pistonului şi la bucşa lagărului bielei.
•    Turbocompresoarele sunt lubrifiate şi răcite greşit. 20 de minute de mers în gol sunt deja dăunătoare pentru un turbocompresor – acest lucru nu se aplică doar pentru pornire, ci şi pentru funcţionarea normală.
•    Componentele precum supapele, arborele cu came şi culbutorii, care se situează mai departe de pompa de ulei în circuitul de ulei, sunt alimentate insuficient sau nu sunt alimentate deloc cu ulei.
•    La funcţionarea la ralanti, segmentele de piston nu pot asigura o etanşare de 100 %. Gazele de ardere fierbinţi ies pe lângă acestea, încălzesc peretele cilindrului şi deteriorează filmul de ulei. În condiţii nefavorabile însă poate ajunge ulei şi în camera de combustie. Efect: Fum albastru şi scurgeri de ulei pe ţeava de eşapament.
 

LUBRIFIEREA LA TURAŢIE

În fig. 2 este ilustrată situaţia de ungere a unui motor la turaţie medie. La turaţia mai ridicată există suficient ulei astfel încât supapele de la duzele de injecţie ulei să se deschidă, pentru a alimenta canalele de răcire cu ulei a pistoanelor cu ulei proaspăt (01).

Uleiul care curge înapoi de la răcirea pistonului unge şi răceşte suplimentar bolţurile pistonului. Lubrifierea oglinzii cilindrului sub pistoane se realizează cu o cantitate suficientă de ulei centrifugat, care se scurge conform de pe poziţiile lagărelor de alunecare ale arborelui cotit.

RODAREA MOTOARELOR RECONDIŢIONATE

În cazul în care nu este disponibil un stand de probe, pentru a efectua programul de rodaj, motorul trebuie rodat pe stradă.

RECOMANDĂRI DE RODARE PE STRADĂ

•    Nu încărcaţi complet autovehiculul
•    Motorul trebuie să funcţioneze cu turaţii mereu schimbate, până la max. 2/3 din turaţia maximă
•    Se va evita rularea subturată
•    Nu supraturaţi motorul pentru a schimba vitezele
•    Nu urcaţi pante foarte lungi (prea solicitant)
•    Nu coborâţi pante foarte lungi (prea puţină sarcină şi funcţionare neavantajoasă prin împingere)
•    Nu utilizaţi frâna de motor
•    Nu rulaţi cu viteză maximă
•    Nu rulaţi atunci când temperaturile exterioae sunt extrem de ridicate
•    Nu lăsaţi motorul la ralanti pe perioade îndelungate de staţionare (de ex. la semafor, blocaje)

 
ALTE INDICAŢII

•    În faza de rodaj, nivelul uleiului trebuie verificat periodic. Consumul de ulei poate fi crescut în faza de rodaj. Se recomandă ca la fiecare 50 până la 100 km să se verifice nivelul de ulei şi eventual să se completeze cu ulei. În condiţiile scăderii drastice a nivelului de ulei pe jojă, controlaţi nivelul de ulei periodic, la intervale mai scurte.
•    Nu umpleţi motorul cu ulei în exces
•    Important: La un schimb de ulei după 1000 km schimbaţi şi filtrul de ulei. Impurităţile şi abraziunile produse la rodaj trebuie îndepărtate din motor.